Nejméně do řádné konference v roce 2019 povede Český svaz cyklistiky ve funkci prezidenta čtyřiapadesátiletý Petr Marek. Do funkce nastupuje po odstoupivším Mariánu Štetinovi, který ji zastával téměř jedenadvacet roků. Marka zvolilo 55 z 56 delegátů jednotlivých disciplín a krajů na mimořádné konferenci v Praze. Mezi delegáty se objevil například Roman Kreuziger junior.  Petr Marek se v cyklistickém hnutí pohybuje od roku 1989. „Přišel jsem tehdy na svaz a ptal jsem se, kde jsou horská kola,“ vzpomíná nový prezident svazu na své začátky. Od té doby je prakticky nepřetržitě předsedou komise horských kol a je i dlouholetým členem Výkonného výboru ČSC a také absolvuje již třetí volební období jako člen Prezídia ČSC. Bez nadsázky se dá říci, že je duchovní otcem závodního MTB v Česku.

Ve svém předvolebním projevu naznačil Marek hlavní body, na co by se chtěl zaměřit. „V první řadě budu usilovat o sjednocení a zkonsolidování cyklistického hnutí a všech příznivců cyklistiky napříč jednotlivými disciplínami,“ zdůraznil nový prezident. Hodlá zlepšit image české cyklistiky a kultivovat celkový mediální obraz ČSC. Chce zlepšit komunikaci a spolupráci svazu jako vrcholového orgánu s jeho krajskými centry, pozměnit některé body stanov, např. změnit volební období na čtyřleté, aby korespondovala s olympijským cyklem. Větší zodpovědnost chce dát jednotlivým odborným komisím, ale s tím pochopitelně souvisí jejich posílené pravomoci. 

Nezbytné je podle nového prezidenta zlepšení a zkvalitnění podpory práce s dětmi a mládeží, za nezbytné považuje vybudování silného marketinkového oddělení. Za nutné považuje prohloubení a zkvalitnění spolupráce s armádním resortem Dukla, ale také se sportovním resortem ministerstva vnitra Olymp. V závěru své řeči vyzval k aktivní spolupráci všech. „Zároveň slibuji, že pokud nebudu cítit vaši podporu a nebude se mi dařit situaci české cyklistiky dále zlepšovat, tak rozhodně nebudu ve své funkci setrvávat. Chtěl bych, abychom všichni měli znovu z cyklistiky radost a potěšení.“

Odstupující prezident Marian Štetina se rozloučil krátkým projevem: „Končím v roli prezidenta, ale budu nadále podporovat naši cyklistiku a jakéhokoliv prezidenta. Chci, aby se ČSC rozvíjel a všichni táhli za jeden provaz.“ V průběžné zprávě o hospodaření vyzdvihl Slavomír Svoboda loňské úspěchy, především vybudování  parkoviště v areálu ČSC, nové osvětlení v motolské hale, ale i podepsání nové dlouhodobé smlouvy s firmou Kalas a také čerstvou smlouvu s automobilkou Škoda.

Zdroj: ČSC/Jaroslav Cícha